สร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่ประชาชนและปลอดอาวุธนิวเคลียร์

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 51 หรือเอเอ็มเอ็ม 51 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง บ่ายวันที่ 1 สิงหาคม ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสนธิสัญญาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์หรือ SEANWFZ และการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับตัวแทนคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือ AICHR ในนามของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม นายเหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าซอมอาเซียนเวียดนามได้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รัฐมนตรีช่วยเหงียนก๊วกหยุงได้ย้ำว่า การพบปะ AICHR ครั้งนี้ต้องยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีข้อเสนอและปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมธรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่ประชาชนและค้ำประกันการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการปฏิบัติความร่วมมือต่างๆ พร้อมทั้งยืนยันว่า อาเซียนต้องพยายามมากขึ้นในการต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้สนธิสัญญา SEANWFZ มีผลบังคับใช้เพื่อชีวิตที่สันติสุขของประชาชน เพื่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด