สร้างสรรค์สหกรณ์แบบใหม่คือก้าวกระโดดในการปฏิรูปการเกษตร

(VOVworld) – ควบคู่กับสถานประกอบการ สหกรณ์เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องจักร ระบบชลประทานที่ทันสมัยและพัฒนาการผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างสรรค์สหกรณ์แบบใหม่คือก้าวกระโดดในการปฏิรูปการเกษตร - ảnh 1
สร้างสรรค์สหกรณ์แบบใหม่คือก้าวกระโดดในการปฏิรูปการเกษตร (Photo VNplus)

(VOVworld) – สร้างสรรค์สหกรณ์แบบใหม่คือก้าวกระโดดในการปรับโครงสร้างหน่วยงานการเกษตร นี่คือคำยืนยันของนายเหงียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิใน 28 จังหวัดภาคเหนือ ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา โดยชี้ชัดว่า ควบคู่กับสถานประกอบการ สหกรณ์เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องจักร ระบบชลประทานที่ทันสมัยและพัฒนาการผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสหกรณ์ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างลึกเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ปี 2012 บทบาทที่เข้มแข็งของสหกรณ์แบบใหม่ โดยเฉพาะในกระบวนการปรับโครงสร้างการเกษตรตามแนวทางการผลิตขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์หลัก ต้องใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง มีขั้นตอนการปลูกที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการแปรรูป การจำหน่ายและการส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งสหกรณ์จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการปรับโครงสร้างการเกษตร สหภาพสหกรณ์เวียดนามและสหภาพสหกรณ์สาขาจังหวัดต้องเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงให้แก่สหกรณ์ จัดความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด