สร้างโอกาสให้แก่คนตาบอดและคนพิการได้รับประโยชน์จากผลสำเร็จในการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสรุป 30ปีการปฏิบัติมติ 51 ของคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 6 เกี่ยวกับการช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดเวียดนาม 
สร้างโอกาสให้แก่คนตาบอดและคนพิการได้รับประโยชน์จากผลสำเร็จในการพัฒนาประเทศ - ảnh 1 นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 

ในการนี้ นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้กำชับว่า“ต้องยกระดับประสิทธิภาพการบริหารของรัฐในการจัดทำและปฏิบัตินโยบายสำหรับคนพิการ และคนตาบอด รวมทั้งสมาคมคนพิการและสมาคมคนตาบอด พร้อมทั้งทำการวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการปรับตัวเข้ากับชุมชนและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนพิจารณาการให้สัตยาบันสนธิสัญญา Marrakesh เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่คนตาบอดในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”

นางเจืองถิมายยังได้กำชับให้สมาคมคนตาบอดปรับปรุงและพัฒนาองค์กรมากขึ้น ดูแลเอาใจใส่ ปกป้องสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิก เข้าร่วมโครงการต่างๆของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมบทบาทในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสำหรับคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกมีความมุ่งมั่น เสริมสร้างความสามัคคีและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด