สหกรณ์เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อมุ่งสู่การเข้าถึงด้านสาธารณสุขและการศึกษา

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ย่านเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่๑๐ เมื่อเช้าวันที่๑๙เมษายน  บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ  เช่น สหกรณ์เข้าถึงด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลและให้ความสนใจผู้สูงอายุและให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสตรีและเยาวชน
สหกรณ์เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อมุ่งสู่การเข้าถึงด้านสาธารณสุขและการศึกษา - ảnh 1
ภาพของการประชุม
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ย่านเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่๑๐ เมื่อเช้าวันที่๑๙เมษายน  บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ  เช่น สหกรณ์เข้าถึงด้าน สาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลและให้ความสนใจผู้สูงอายุและให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสตรีและเยาวชน โดยยืนยันว่า สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึง  โดยไม่เพียงแต่เข้าถึงในด้านเดิม เช่น สหกรณ์การเกษตร การบริโภคและสินเชื่อเท่านั้น หากต้องมุ่งเน้นในด้านใหม่ เช่น สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคงและสังคม เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เด็กและคนพิการอีกด้วย   นาย Kwek Kok Kwong ประธานสมาพันธ์สหกรณ์สิงคโปร์ได้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการปรับตัวเข้ากับสังคมให้แก่ผู้สูงอายุของสิงคโปร์
“ สหกรณ์เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุผ่านการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการช่วยเหลือต่างๆ  เพิ่มทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเพื่อมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง  ยกระดับจิตสำนึกของสังคมต่ออุปสรรคด้านจิตใจและสังคมและการมีส่วนร่วมที่สำคัญของผู้สูงอายุต่อสังคม”
บรรดาผู้แทนยืนยันว่า การจัดทำนโยบายเกี่ยวกับสหกรณ์เป็นหน้าที่หลัก  เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการสหกรณ์  ต้องมีการประเมินระบบสหกรณ์อย่างถูกต้อง  เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  รัฐบาลและขบวนการสหกรณ์ต้องร่วมมือกันและเน้นถึงปัญหาทางเพศและเยาวชน.

            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด