สหภาพแปซิฟิกและMERCOSURผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาค

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๘เมษายน ได้มีการจัดการประชุมของบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พาณิชย์และการผลิตของกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างหรือ MERCOSURและสหภาพแปซิฟิก
(VOVWorld)-ในกรอบฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับลาตินอเมริกาครั้งที่๑๒ ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา  เมื่อวันที่๘เมษายน ได้มีการจัดการประชุมของบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พาณิชย์และการผลิตของกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างหรือ MERCOSURและสหภาพแปซิฟิกเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการผลักดันความร่วมมือและการผสมผสานระหว่างสองกลุ่มและในภูมิภาคลาตินอเมริกา  โดยบรรดารัฐมนตรีได้กำหนดขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี  พร้อมทั้ง เห็นพ้องเกี่ยวกับการผลักดันการค้า ความร่วมมือด้านศุลกากร  ความช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและกำหนดห่วงโซคุณค่าในภูมิภาค
กลุ่มMERCOSURประกอบด้วย๔ประเทศสมาชิกได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัยและอุรุกวัย ส่วนสหภาพแปซิฟิกประกอบด้วยเม็กซิโก ชิลี โคบัมเบียและเปรู.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด