สหรัฐยืนยันทัศนะเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVworld)-“สหรัฐคัดค้านทุกปฏิบัติการที่บังคับ ข่มขู่หรือใช้กำลังเพื่อประกาศอธิปไตยในทะเลตะวันออกและหวังว่ากระบวนการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันระหว่างจีนกับอาเซียนจะเริ่มดำเนินโดยเร็ว

สหรัฐยืนยันทัศนะเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก - ảnh 1
(VOVworld)-สหรัฐคัดค้านทุกปฏิบัติการที่บังคับ ข่มขู่หรือใช้กำลังเพื่อประกาศอธิปไตยในทะเลตะวันออกและหวังว่ากระบวนการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันระหว่างจีนกับอาเซียนจะเริ่มดำเนินโดยเร็ว” นี่เป็นคำประกาศของรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโจเซฟยุน ในการสัมมนานานาชาติว่าด้วยทะเลตะวันออกซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มิถุนายน ซึ่งนาย โจเซฟยุนได้ย้ำว่าวอชิงตันไม่แทรกแซงการประกาศอธิปไตยในทะเลตะวันออกแต่สนใจเรื่องการแก้ไขการพิพาทในปัญหานี้ การประกาศอธิปไตยต้องยึดกฎหมายสากล สภาพที่ดิน หินโศโครกและเกาะแก่งเป็นหลัก รวมทั้งอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือUNCLOSปัญหาที่สหรัฐให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยเพราะปริมาณการขนส่งสินค้าร้อยละ50ของโลกต้องผ่านทะเลตะวันออก ตลอดจนการค้ำประกันกิจการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทะเลตะวันออกของบริษัทต่างๆรวมทั้งบริษัทของสหรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นสหรัฐจะคัดค้านทุกปฏิบัติการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่มุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลตะวันออกในสภาวการณ์ที่หลายประเทศต่างประกาศอธิปไตยในแถบนี้ความเห็นของสหรัฐคือทุกฝ่ายต้องแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติโดยไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง แต่ต้องใช้มาตรการเจรจาทางการทูต ผ่านประเทศที่สามหรือยื่นเสนอให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีเกิดการพิพาทระหว่างสองประเทศหากอีกฝ่ายตัดสินใจใช้มาตรการทางนิตินัย อีกฝ่ายกลับไม่ได้ใช้วิธีข่มขู่ ขัดขวางการยื่นเสนอปัญหาให้อนุญาโตตุลาการทำการแก้ไข  รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวว่าความตึงเครียดในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นความสำคัญของอำนาจกฎหมายและการเข้าถึงมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมของทุกฝ่ายและนี่ก็เป็นเหตุผลทำให้สหรัฐแสดงการสนับสนุนจีนกับอาเซียนทำการเจรจาเพื่อมุ่งจัดทำระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด