สหรัฐสนับสนุนเงิน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลักดันการป้องกันโรคเอดส์อย่างยั่งยืนในเวียดนาม

(VOVworld) - สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือUSAID ได้ประกาศโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์อย่างยั่งยืนใน เวียดนาม รวมมูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVworld) - วันที่ 27 กรกฎาคม สถานทูตสหรัฐประจำเวียดนามได้เผยว่า สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือUSAID ได้ประกาศโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์อย่างยั่งยืนในเวียดนาม รวมมูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนาย Michael Greene ผู้อำนวยการของ USAID ประจำเวียดนามได้เผยว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยขยายการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัดที่มีอัตราผู้ติดเชื้อไวรัสHIVในระดับสูง พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการในด้านนี้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัดและอำเภอ
เมื่อปี 2014 เวียดนามเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมายจนถึงปี 2020 ผู้ติดเชื้อไวรัสHIV ร้อยละ 90 รู้ได้ว่า ตนได้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว  มีผู้ที่ถูกตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสHIV ร้อยละ 90 ได้รับการรักษา และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาร้อยละ 90 สามารถลดระดับไวรัสHIVในร่างกายให้อยู่ในระดับตํ่า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด