สหรัฐสนับสนุนเวียดนามที่มีเอกราชและเจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน ณ กรุงวอชิงตัน รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ John Sullivan รัฐมนตรีการคลัง Steven Mnuchin รองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ Mira Ricardel สมาชิกวุฒิสภา Mazie Hirino กรรมการระดับสูงของอนุกรรมการทะเลสังกัดคณะกรรมาธิการกองทัพแห่งวุฒิสภา
สหรัฐสนับสนุนเวียดนามที่มีเอกราชและเจริญรุ่งเรือง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะ พบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ John Sullivan  

โดยในการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ไมค์ ปอมเปโอ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ John Sullivan นาย เวืองดิ่งเหวะ ได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในการปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง มีความสัมพันธ์กับหลายรูปแบบหลายฝ่าย ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเวียดนาม-สหรัฐให้พัฒนาลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ มีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ยืนยันว่า สหรัฐให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกด้านกับเวียดนาม ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือและผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีบนหลักการที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกัน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่คล่องตัว บทบาทและสถานะของเวียดนามในภูมิภาค และความหมายของการเยือนสหรัฐของนาย เวืองดิ่งเหวะ

รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสนับสนุนประเทศเวียดนามที่เข้มแข็ง เอกราช เจริญรุ่งเรือง มีส่วนร่วมต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และพร้อมที่จะร่วมมือกับเวียดนามในปัญหาที่ต่างให้ความสนใจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นพลังงาน ความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง และแก้ไขผลเสียหายจากสงคราม

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมในการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนา การให้ความเคารพกฎหมายสากลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เอเชีย แปซิฟิก แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและนิตินัย ปฏิบัติดีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ สนับสนุนการลงนามซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังโดยเร็ว ในการหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคอื่นๆที่ต่างให้ความสนใจ เวียดนามชื่นชมผลการเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  พร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนทุกความพยายามที่มีลักษณะสร้างสรรค์ แก้ไขความขัดแย้งผ่านการสนทนา มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี

สหรัฐสนับสนุนเวียดนามที่มีเอกราชและเจริญรุ่งเรือง - ảnh 2รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ พบปะกับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐ Steven Mnuchin  

ส่วนในการพบปะกับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะได้เสนอให้กระทรวงการคลังสหรัฐจัดตั้งช่องสนทนา หารือกับกระทรวงการคลังเวียดนาม กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพือมีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการประเมินความสัมพันธ์ด้านการค้าและนโยบายเงินตราต่างประเทศของเวียดนาม ให้ความสนใจผลักดันเพื่อให้สหรัฐเสร็จสิ้นการอนุมัติข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีหรือ DTA เปิดช่องให้กู้เงินโอดีเอและเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษให้แก่เวียดนาม

ส่วนในการพบปะกับรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ Mira Ricardel รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ย้ำว่า เวียดนามที่เข้มแข็ง มีเอกราช ปฏิรูปและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มีบทบาทที่นับวันสำคัญในอาเซียนและภูมิภาคจะนำผลประโยชน์มาให้แก่สหรัฐในการปฏิบัตินโยบายภูมิภาค เวียดนามชื่นชมสหรัฐที่มีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในมหาสมุทรอินเดีย เอเชีย แปซิฟิกและโลก

ส่วนในการพบปะกับสมาชิกวุฒิสภา Mazie Hirino รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ เสนอให้รัฐสภาสหรัฐสนับสนุนเวียดนามแก้ไขผลเสียหายจากสงครามต่อไป ผลักดันความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสองประเทศ แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อมีส่วนร่วมต่อการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด