สหรัฐและเวียดนามขยายความร่วมมือในการรับมือกับโรคระบาด

(VOVworld) – U.S CDCได้ประสานและให้การช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามพัฒนากระบวนการการ การตรวจวินิจฉัยโรคในตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อโรค

(VOVworld) – ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือU.S CDC เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการนำร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขระดับโลกในเวียดนามซึ่งได้ช่วยปรับปรุงการตรวจโรคและรับมือกับโรคระบาดและอาจจะถือเป็นโครงการตัวอย่างให้แก่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก   ในตลอด 6 เดือนที่ปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2013-เดือนมกราคมปี 2014 U.S CDCได้ประสานและให้การช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามพัฒนากระบวนการการการตรวจวินิจฉัยโรคในตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อโรค พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในกรณีฉุกเฉิน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด