สาธารณรัฐเกาหลีไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สใน๕วันติดต่อกัน

(VOVWorld)-สาธารณรัฐเกาหลีไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สรายใหม่ใน๕วันที่ผ่านมาและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวใน๒วันที่ผ่านมา
สาธารณรัฐเกาหลีไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สใน๕วันติดต่อกัน - ảnh 1
(Photo: AFP)
(VOVWorld)-สาธารณรัฐเกาหลีไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สรายใหม่ใน๕วันที่ผ่านมาและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวใน๒วันที่ผ่านมา เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐเกาหลีได้เผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สอยู่ที่๑๘๖คนตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคมและตัวเลขเสียชีวิตยังคงอยู่ที่๓๕คน  ดังนั้น รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีสามารถประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สได้ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้  จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น  คิดเป็น๒ใน๓จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สในสาธารณรัฐเกาหลี.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด