สาธารณรัฐเช็กมีความประสงค์ร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ณ กรุง Praha นาย Ho Minh Tuan เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็กได้สนทนากับประธานหอการค้าสาธารณรัฐเช็กเกี่ยวกับมาตรการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่าย
สาธารณรัฐเช็กมีความประสงค์ร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน - ảnh 1 ตัวแทน 2 ฝ่ายถ่ายภาพร่วมกัน(VNA)

ในการนี้  เอกอัครราชทูต Ho Minh Tuan ได้เผยว่า การลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอยจะสนับสนุนการค้าระหว่างเวียดนามกับยุโรป โดยเฉพาะผลักดันการค้าระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณรัฐเช็กสามารถส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์มายังประเทศเวียดนาม นาย Ho Minh Tuan  ได้เสนอให้ นาย Vladimir Dlouhy ในฐนะประธานหอการค้าสาธารณรัฐเช็กส่งเสริมให้สมาชิกของรัฐสภาพสาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะสมาชิกของรัฐสภายุโรปลงนามข้อตกลงนี้โดยเร็ว

เพื่อให้สถานประกอบการสาธารณรัฐเช็กสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ สถานทูตเวียดนามจะประสานงานกับหอการค้าสาธารณรัฐเช็กจัดสมัมนาแนะนำข้อตกลง การค้าเสรีและการลงทุนเพื่อให้สถานประกอบการสามารถวางแผนการค้าที่มประสิทธิ์ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด