สำนักงานตรวจตราของรัฐบาลสรุปผลงานด้านพรรคปี๒๐๑๓

(VOVworld) –  ในปี๒๐๑๔ พรรคสาขาสำนักงานตรวจตราของรัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง ยกระดับทักษะการนำของพรรคสาขา และความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหาร

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ งานด้านการสร้างสรรค์พรรคของหน่วยงานตรวจตราได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีในการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองและการสร้างสรรค์พรรค ช่วยให้หน่วยงานตรวจตราค้นพบการกระทำผิดและมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระเบียบ นโยบาย กฎหมายให้มีความสมบูรณ์ และการลงโทษผู้กระทำผิดหลังการตรวจสอบ สิ่งที่น่าสนใจคือ งานด้านการสร้างสรรค์พรรคได้รับการขยาย พรรคสาขาหน่วยงานเน้นปฏิบัติมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ เกี่ยวกับ“ปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”โดยเน้นแก้ไขข้อบกพร่องควบคู่กับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์
ในปี๒๐๑๔ พรรคสาขาสำนักงานตรวจตราของรัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง ยกระดับทักษะการนำของพรรคสาขา และความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหาร ./.

 

 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด