สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเสนอมาตรการยกระดับประสิทธิภาพของการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) -“การตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”คือหัวข้อหลักของการประชุมใหญ่องค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAIครั้งที่ 14ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอย  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคำมั่น ความพยายามและการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของASOSAIในการยืนหยัดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ การแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทั่วโลก

ในเวียดนาม การตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนร่วมปรับปรุงกลไกและนโยบายเพื่อบริหารสิ่งแวดล้อม ยกระดับจิตสำนึกขององค์การและบุคคลในการปฏิบัติข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เป็นจริงและประสบการณ์ของตน ในการประชุมครั้งที่7ในกรอบการประชุม ASOSAI 14 นาย เหงวียนกวางแถ่ง รองหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้เสนอมาตรการยกระดับคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมของบรรดาสมาชิก ASOSAI “ต้องเน้นส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในชมรมASOSAI  เปิดตัวเว็บไซต์ ASOSAIโดยเร็วเพื่อใช้จุดแข็งของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนปัญหาที่ได้รับความสนใจร่วมกัน ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่กันนั้น  ความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของบรรดาสมาชิกในการรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกผ่านการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันระหว่างสมาชิกในด้านการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ตัวแทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่างๆได้เห็นพ้องกันว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากความพยายามของสำนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานของสภาแห่งชาติและรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทที่สำคัญในการลดผลกระทบในทางลบจากสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการค้ำประกันการตรวจเงินแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด