สำนักประธานประเทศประกาศกฎหมาย 7ฉบับ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 28 มิถุนายน สำนักประธานประเทศได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศกฎหมาย 7ฉบับได้แก่กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต กฎหมายกลาโหม กฎหมายการเปิดโปง กฎหมายการแข่งขัน กฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนด 11ข้อของกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายการวางผัง กฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่ กฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการกีฬา

กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2019 โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลและองค์การต่างๆ กฎหมายดังกล่าวได้ระบุถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามต่างๆ อีกทั้งลงโทษการกระทำผิดกฎหมาย สำหรับสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวียดนามตามกำหนด

ส่วนกฎหมายกลาโหมปี 2018 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2019 ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดและนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันงานด้านการป้องกันประเทศ พัฒนากองกำลังติดอาวุธประชาชนและอุตสาหกรรมกลาโหมให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

สำหรับกฎหมายการแข่งขันที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2019 ได้ปรับปรุงพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน พร้อมทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมพฤติกรรมที่ถูกห้ามต่อหน่วยงานบริหารภาครัฐ เนื่องจากขัดขวางการแข่งขันในตลาด

สำหรับกฎหมายการเปิดโปง กฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่ กฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการกีฬาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด