หน่วยงานการทูตต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวเพื่อยกระดับสถานะของประเทศ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่15สิงหาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมครบองค์หน่วยงานการทูตครั้งที่30ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการต่างประเทศ ผลักดันกิจกรรมทางการทูตเพื่อพัฒนาประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”
หน่วยงานการทูตต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวเพื่อยกระดับสถานะของประเทศ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกและบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม

นาย เหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมบรรดานักการทูตที่ได้พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพกับประเทศต่างๆและมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนาม ผลสำเร็จของเวียดนามมีส่วนร่วมที่สำคัญของงานด้านการต่างประเทศ โดยผสานการใช้แหล่งพลังทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ  งานด้านการทูตได้เน้นถึงสถานประกอบการและท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ผลักดันการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจต่างประเทศของหน่วยงานการทูตตามเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์รัฐบาลในเชิงสร้างสรรค์และรับใช้ประชาชน

ท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำว่า งานด้านการต่างประเทศต้องมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนา ซึ่งบรรดานักการทูตเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ จิตใจที่ใฝ่สันติภาพของเวียดนามต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ  ควบคู่กันนั้น บรรดานักการทูตต้องส่งเสริมสถานะเชิงยุทธศาสตร์ของเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับความสนใจในงานด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนา “หุ้นส่วนต่างๆให้ความสำคัญต่อสถานะของเวียดนามในยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกของรัสเซีย นโยบายมุ่งสู่ตะวันออกของอินเดีย นโยบายมุ่งสู่ทิศใต้ของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น  ผมกำชับให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแสวงหาวิธียกระดับสถานะของประเทศ ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ แก้ไขความขัดแย้งและสร้างโอกาสเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนา”

ท่านนายกรัฐมนตรียังกำชับให้หน่วยงานการทูตต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่  บรรดาเอกอัครราชทูตต้องเป็นฝ่ายรุกในงานด้านการต่างประเทศพหุภาคี โดยถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง เดินพร้อมกับสถานประกอบการในการครองส่วนแบ่งในตลาดโลก.

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด