หน่วยงานสาธารณสุขเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและจริยธรรมแพทย์

(VOVworld) – หน่วยงานสาธารณสุขได้มีก้าวพัฒนาเป็นอย่างมากในการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่ ประชาชน พร้อมทั้งระบุหน้าที่ที่หน่วยงานฯต้องเร่งปฏิบัติในเวลาข้างหน้า
หน่วยงานสาธารณสุขเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและจริยธรรมแพทย์ - ảnh 1
หน่วยงานสาธารณสุขเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและจริยธรรมแพทย์
(VOVworld) – หน่วยงานสาธารณสุขเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและมีจริยธรรมแพทย์ นี่คือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนเติ๊นหยุงในการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสรุปผลงานในปี 2015 มอบนโยบายในปี 2016 และหน้าที่หลักในช่วงปี 2016-2020 ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 15 มกราคม โอวาสนี้ของนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า หน่วยงานสาธารณสุขได้มีก้าวพัฒนาเป็นอย่างมากในการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งระบุหน้าที่ที่หน่วยงานฯต้องเร่งปฏิบัติในเวลาข้างหน้า นั่นคือเน้นชี้นำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและค้ำประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพในขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องเป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและปราบปรามโรคระบาดจากภายนอกประเทศ ขยายการตรวจสอบ ค้นหาและควบคุมโรคระบาดไม่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หน่วยงานฯต้องให้ความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของสถานีอนามัยระดับตำบล พัฒนาโครงการหมอประจำตัวเพื่อตอบสนองความต้องการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของประชาชน รักษาความปลอดภัยด้านอาหารให้ดีขึ้น ส่วนในงานด้านประกันสุขภาพต้องพยายามรักษาความเท่าเทียมกันในการรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน ควบคุมการตรวจรักษาให้แก่ผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด