หน่วยงานสาธารณสุขเวียดนามยกระดับคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพ

(VOVWORLD) - วันที่ 1 กรกฎาคม คือวันประกันสุขภาพเวียดนาม ในเวลาที่ผ่านมาม หน่วยงานสาธารณสุขเวียดนามได้พยายามยกระดับคุณภาพการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ 

การซื้อบัตรประกันสุขภาพได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง ดังนั้นอัตราประชาชนที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพนับวันเพิ่มมากขึ้น โดยกรมการประกันสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า จนถึงสิ้นปี 2017 มีประชาชนเกือบ 80 ล้านคนซื้อบัตรประกันสุขภาพ หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.6 ของประชากรทั่วประเทศ โดยรัฐสนับสนุนเงินทั้งหมดในการซื้อบัตรประกันสุขภาพให้แก่คนจน ประชาชนชนกลุ่มน้อยและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6ขวบ จากผลสำเร็จดังกล่าว สามารถยืนยันได้ว่า เป้าหมายจนถึงปี 2020 จะมีประชาชนร้อยละ 90.7 ซื้อบัตรประกันสุขภาพคือเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกำลังผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการตรวจรักษาโรคเพื่อค้ำประกันความเปิดเผยและโปร่งใสในการให้บริการด้านสาธารณสุขและสนับสนุนการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขขภาพ มีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐด้านการประกันสุขภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด