หน้าใหม่ในความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับมาซิโดเนีย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 30 เมษายน คณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามนำโดยนาย อวงจูลิว รองประธานสภาแห่งชาติได้เดินทางไปเยือนมาซิโดเนีย ซึ่งเป็นการเยือนมาซิโดเนียครั้งแรกของคณะฯ

ในการกล่าวปราศรัยในการเจรจากับรองประธานรัฐสภามาซิโดเนีย Goran Misovski และ Frosina Tashevska-Remenski รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม อวงจูลิวได้เผยว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน รวมทั้งมาซิโดเนีย ในหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตระหว่างสองประเทศได้มีก้าวพัฒนาที่น่ายินดี แต่ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้ายังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพความร่วมมือของทั้งสองประเทศ นาย อวงจูลิว ได้เสนอให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศประสานงานให้การช่วยเหลือสถานประกอบการพบปะแสวงหาโอกาสร่วมมือ ผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับกระทรวง หน่วยงานและสถานประกอบการเพื่อปฏิบัติความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ นอกจากนั้น ทั้งสองประเทศต้องจัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐบาลเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม อวงจูลิว ย้ำว่า สภาแห่งชาติเวียดนามมีความประสงค์ที่จะผลักดันสัมพันธไมตรีกับรัฐสภามาซิโดเนีย นำความสัมพันธ์นี้กลายเป็นช่องทางร่วมมือที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รัฐสภาทั้งสองประเทศต้องผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ธำรงการพบปะ ประสานงานและสนับสนุนกันในฟอรั่มรัฐสภาในภูมิภาคและโลกที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิก เช่นสหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูและฟอรั่มหุ้นส่วนรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปหรือเอเอสอีพี

ส่วนรองประธานรัฐสภามาซิโดเนียได้ยืนยันว่า การเยือนมาซิโดเนียของคณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามจะเป็นพื้นฐานผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ มาซิโดเนียถือช่องทางการทูตรัฐสภาคือพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ รวมทั้งเวียดนาม

ในวันเดียวกัน ในการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาซิโดเนีย  Nikola Dimitrov นาย อวงจูลิว ได้ยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออียูโดยเร็ว

ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศมาซีโดเนียมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับเวียดนามในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดแข็ง เช่นการเกษตรและการท่องเที่ยว และเสนอให้เวียดนามเปิดสถานทูตในมาซิโดเนียโดยเร็ว

วันที่ 1 พฤษภาคม คณะฯได้เดินทางออกจากมาซิโดเนียและเริ่มการเยือนโรมาเนียในระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม.

ผู้สื่อข่าวของวีโอวีในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด