หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายภาครัฐอย่างฟุ่มเฟือยและผิดเป้าหมาย

(VOVWORLD) - วันที่ 29 ตุลาคม สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2018 ร่างงบประมาณแผ่นดินและแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนกลางปี 2019 และแผนการเงินและงบประมาณแผ่นดินระยะ 3 ปีตั้งแต่ปี 2019-2021 การจัดสรรงบประมาณที่เหลือและยังใช้ไม่หมดในปี 2017 การประเมินการปฏิบัติกึ่งวาระแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางและการเงินแห่งชาติระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 รับฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ผู้แทนสภาแห่งชาติเสนอ
หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายภาครัฐอย่างฟุ่มเฟือยและผิดเป้าหมาย - ảnh 1 (Photo quochoi.vn)

หลังการปฏิรูปโครงสร้างการลงทุนภาครัฐและปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนการลงทุนภาครัฐในระยะกลาง ช่วงปี 2016-2020 หรือมติที่ 26 เวียดนามได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีต่างๆ โดยเงินทุนภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่สอดคล้องมากขึ้นกับการกำหนดแนวทางการลงทุนในระยะปี 2016-2020 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของทั้งระบบเศรษฐกิจ การใช้เงินทุนสังคมและเงินทุนภาครัฐได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวนโครงการที่ได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเพิ่มมากขึ้น นายเหงียนแทงเหียน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเหงะอานเผยว่า            “แม้ยังมีอุปสรรคแต่การปฏิบัติรูปแบบต่างๆในการลงทุนภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร การแบ่งงบประมาณแผ่นดินให้แก่การลงทุนพัฒนาอย่างสมดุล การลงทุนภาครัฐได้เปลี่ยนจากการบริหารตามแผนการลงทุนประจำแต่ละปีเป็นแผนการลงทุนในระยะกลาง แก้ไขสถานการณ์การตัดสินใจและการลงทุนที่ไม่มีแผนการและไม่อ้างอิงความสมดุลของเงินทุนและใช้เงินทุนมากกว่าที่ได้รับการจัดสรร”

เมื่อหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนภาครัฐระยะกลางปี 2016-2018 ผู้แทนหลายคนได้ให้ข้อสังเกตว่า ในเวลาที่ผ่านมา การลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ซึ่งบางกิจการสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว ในเวลาข้างหน้า รัฐบาลควรตรวจสอบและประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุน สถานการณ์การเบิกจ่ายเงินและการปรับปรุงสัดส่วนแหล่งเงินทุนระหว่างเงินทุนโอดีเอกับเงินทุนภายในประเทศ ปรับเพิ่มเงินทุนให้แก่โครงการที่สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด