หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางไปเยือนสังฆนายกพุทธสมาคมเวียดนาม

(VOVWORLD) - เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาปีพ.ศ. 2562 เมื่อบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม คณะปฏิบัติงานนำโดยนาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ไปเยี่ยมพระมหาเถระทิ๊กโฝเตวะ สังฆนายกพุทธสมาคมเวียดนาม ที่วัดเวียนมิงห์ ตำบลกวางหลาง อำเภอฟู้เซวียน กรุงฮานอย

นาง เจืองถิมายได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐชื่นชมส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนามในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาพุทธสมาคมเพื่อเดินพร้อมกับประชาชาติ สร้างความสามัคคีระหว่างพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ในฐานะเป็นสังฆนายกพุทธสมาคมเวียดนาม พระมหาเถระทิ๊กโฝเตวะจะชี้นำให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติแนวทาง “พระธรรม ประชาชาติและสังคมนิยม”เป็นอย่างดี

ส่วนพระมหาเถระทิ๊กโฝเตวะได้ยืนยันว่า จะรณรงค์ให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ  อีกทั้งเข้าร่วมการรณรงค์และขบวนการแข่งขันรักชาติเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด