หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชน เจืองถิมาย อวยพรผู้ที่มีสมณศักดิ์

(VOVworld) –  นาง เจืองถิมาย ได้อวยพรขอให้ชาวคริสต์ฉลองงานอีสเตอร์อย่างมีความสุข ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี ปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติและใช้ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม

(VOVworld) – เช้าวันที่ 10 เมษายน นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลาง ได้เดินทางไปเยือนผู้ที่มีศมณศักดิ์ดีเด่นของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนส์ ในภาคใต้ในโอกาสวันอีสเตอร์ปี 2017 ในการพบปะกับอาร์ชบิชอบ หบุ่ย วัน ดอก นาง เจืองถิมาย ได้อวยพรขอให้ชาวคริสต์ฉลองงานอีสเตอร์อย่างมีความสุข ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี ปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติและใช้ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม

ส่วนอาร์ชบิชอบ บุ่ยวันดอก ได้เผยว่า ความเอาใจใส่ของผู้นำพรรคและรัฐเป็นกำลังใจที่สำคัญแก่ชาวคริสต์ และจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด