หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามให้คำมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการใน๓๒จังหวัดและนคร

(VOVWorld)-เช้าวันที่๒๔สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์   ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกับ๓๒จังหวัดและนครในเขตภาคกลางตอนใต้  

หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามให้คำมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการใน๓๒จังหวัดและนคร - ảnh 1
พิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาสการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการ (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เช้าวันที่๒๔สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์   ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกับ๓๒จังหวัดและนครในเขตภาคกลางตอนใต้  ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เวืองดิ่งเหว รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า ท้องถิ่นต่างๆต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ชมรมสถานประกอบการในการพัฒนาการผลิตและการประกอบธุรกิจ  จัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่สถานประกอบการและจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  แต่ละปี คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆต้องจัดการสนทนา๒ครั้งกับสถานประกอบการเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ  สมาคมสถานประกอบการต้องยกระดับบทบาทเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่างๆ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด