องค์การสหภาพแรงงานจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลตรุษเต๊ตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

(VOVWORLD) - ในโอกาสตรุษเต๊ตประเพณี 2019 องค์การสหภาพแรงงานเวียดนามได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์และดูแลตรุษเต๊ตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

องค์การสหภาพแรงงานเวียดนามได้วางแผนการต่างๆที่เน้นการปฏิบัติข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำ ให้ความสนใจต่อสถานประกอบการที่ประสบความลำบาก จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ใช้แรงงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาต้อนรับตรุษเต๊ต นาย งอยวีเหียว รองประธานสหพันธ์สหภาพแรงงานเวียดนามได้ได้เผยว่า“องค์การสหภาพแรงงานและสถานประกอบการจะสนับสนุนค่าตั๋วรถไฟและรถโดยสารเพื่อส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาต้อนรับตรุษเต๊ต จัดคณะไปเยี่ยมแรงงานที่ฉลองตรุษเต๊ตที่โรงงาน ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำพรรค รัฐและรัฐมนตรีในการไปเยี่ยมและมอบของขวัญให้แก่กรรมกรและผู้ใช้แรงงาน และจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะเสนอให้สถานประกอบการมีกิจกรรมดูแลตรุษเต๊ตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด