องค์การสหภาพแรงงานเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติและถือผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลาง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายน สหภาพแรงงานเวียดนามได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานครั้งที่ 13 สมัยที่ 11 เพื่อหารือถึงเนื้อหาและการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมใหญ่สหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมัยที่ 12 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน
องค์การสหภาพแรงงานเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติและถือผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลาง - ảnh 1 นาย บุ่ยวันเกื่อง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนาม (VNA)

ที่ประชุมได้อนุมัติรายงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 11 ที่ยื่นเสนอต่อการประชุมใหญ่สหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 การเสนอรายชื่อสมาชิกคณะประธาน คณะเลขาธิการ คณะกรรมการตรวจสอบสมาชิกภาพและคณะกรรมการเลือกตั้ง ระเบียบวาระการประชุมและการเลือกตั้ง รายงานแก้ไขและเพิ่มเติมกฎระเบียบของสหภาพแรงงานเวียดนาม

นาย บุ่ยวันเกื่อง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า ในวาระปี 2018-2023 สหภาพแรงงานเวียดนามได้เสนอ 9 กลุ่มมาตรการและยุทธศาสตร์เชิงก้าวกระโดด 3 ข้อ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดูแลเอาใจใส่ด้านผลประโยชน์ของสมาชิก ปกป้องผู้ใช้แรงงาน สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่มีคุณสมบัติและทักษะความสามารถอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสริมสร้างศักยภาพด้านการเงิน ผลักดันการประชาสัมพันธ์ตามหน้าที่ต่างๆที่วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด