องค์การแรงงานสากลหรือ ILO ชื่นชมเวียดนามที่อนุมัติมติให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม

(VOVWORLD) - วันที่ 14 มิถุนายน องค์การแรงงานสากลหรือไอแอลโอได้ชื่นชมการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ที่ได้อนุมัติมติให้สัตยบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งเป็นอนุสัญญาขั้นพื้นฐานของไอแอลโอเพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว

นาย จาง ฮี ลี ผู้อำนวยการของไอแอลโอได้เผยว่า การอนุมัติมติฉบับนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายในการทำงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขการทำงานและการผลิตที่ดีขึ้น ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของประเทศจากส่วนร่วมที่ยุติธรรมของทุกฝ่ายอีกด้วย

อนุสัญญาฉบับที่ 98 คือเนื้อหาสำคัญของข้อตกลงการค้าเสรีรุ่นใหม่ เช่น ซีพีทีพีพีและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู ซึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับที่ 6 ของไอแอลโอที่เวียดนามได้อนุมัติ

เวียดนามจะเตรียมความพร้อมเพื่ออนุมัติอนุสัญญาฉบับที่ 105 เกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับภายในปี 2020 และอนุสัญญาฉบับที่ 87 เกี่ยวกับเสรีภาพของสมาคมภายในปี 2023.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด