อีซีขยายระยะเวลาออก “ใบเหลือง”ต่อสัตว์น้ำเวียดนามจนถึงเดือนมกราคมปี 2019

(VOVWORLD) - คณะกรรมการยุโรป หรือ อีซีได้ประกาศขยายระยะเวลาการออก “ใบเหลือง”ต่อสัตว์น้ำเวียดนามจนถึงเดือนมกราคมปี 2019 พร้อมทั้งประกาศข้อเสนอ 39 ข้อเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจับปลาผิดกฎหมาย ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำของเวียดนามที่ส่งออกไปยังอียู

สำหรับทางฝ่ายเวียดนามได้พยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อให้อียูพิจารณายกเลิกใบเหลืองต่อสัตว์น้ำเวียดนาม โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เสนอให้กระทรวง หน่วยงาน คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครริมฝั่งทะเลผลักดันการบริหารการประมงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างจริงจังในระดับท้องถิ่น นาย เหงวียนกวางหุ่ง รองอธิบดีทบวงสัตว์น้ำสังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า“มีกลุ่มปัญหาหลัก 4 กลุ่มที่ต้องได้รับการแก้ไข หนึ่งคือต้องปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับการต่อต้านการจับปลาอย่างผิดกฎหมาย สองคือต้องชี้นำให้ท้องถิ่นต่างๆผลักดันการตรวจสอบเรือประมง ปริมาณการจับปลาที่ท่าเรือและเขตทะเลที่จับปลา สามคือต้องตรวจสอบเรือขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งของเวียดนามและมีมาตรการลงโทษเรือประมงที่กระทำผิดอย่างเข้มงวดเด็ดขาด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด