อัตราประชากรสูงอายุในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เส้นทางในข้างหน้า

(VOVWORLD)-นี่คือหัวข้อของการเสวนาที่จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำเวียดนาม สมาคมผู้สูงอายุส่วนกลางเวียดนาม ทบวงประชากรและการวางแผนครอบครัวและองค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล 1ตุลาคม ณ กรุงฮานอย

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  นาย เลเติ๊นหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า ปัจจุบัน ผู้สูงอายุหลายคนยังมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ดังนั้น ต้องแก้ไขข้อจำกัดด้านอายุของผู้สูงวัยในนโยบาย ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อค้ำประกันให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ-สังคม “ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะเสนอโครงการช่วยเหลือและดูแลกลุ่มที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุและเด็กยากจนต่อรัฐบาลตามแนวทางยกระดับคุณภาพการบริการและการดูแลกลุ่มด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องการส่วนร่วมของรัฐและองค์การสังคม”

ปัญหาผู้สูงอายุมีส่วนเกี่ยวข้องกับ15เป้าหมายจาก17เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ต้องระบุปัญหานี้ในนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม บรรดาผู้แทนเห็นว่า รัฐบาลต้องประกาศและกำหนดยุทธศาสตร์โดยรวมเกี่ยวกับการรับมือปัญหาประชากรสูงอายุ วางโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาประชากรสูงอายุในช่วงปี2021-2030 นอกจากนี้ เวียดนามยังต้องปฏิบัติ ทำการตรวจสอบและปรัปปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อค้ำประกันการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและลดอัตราประชากรสูงอายุเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด