อนุมัติกรอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับสินค้าส่งออก

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้อนุมัติกรอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับสินค้าส่งออกของเวียดนามถึงปี 2020 วางแนวทางถึงปี 2030 

โดยตั้งเป้าหมายว่า ถึงปี 2020 จะยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าที่ได้เปรียบในการส่งออก เช่น สินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำหลักๆจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน เพิ่มอัตราการส่งออกสินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา พยายามบรรลุอัตราการขยายตัวการส่งออกให้อยู่ที่ร้อยละ 8 ต่อปีในระยะปี 2016-2020 โดยใช้มาตรการแก้ไขคือปฏิรูปการผลิตและเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและการบริหารให้ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด