อนุมัติโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานสถิติแห่งชาติระยะปี 2017 - 2025

(VOVWORLD) - จนถึงปี 2025 จะมีการปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ระบบสถิติแห่งชาติและฐานข้อมูลและการจัดทำสถิติแห่งชาติให้เป็นเอกภาพตามที่ได้ระบุในกฎหมายสถิติ
อนุมัติโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานสถิติแห่งชาติระยะปี 2017 - 2025  - ảnh 1 อนุมัติโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานสถิติแห่งชาติระยะปี 2017 - 2025  (VNA)

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานสถิติแห่งชาติระยะปี 2017 - 2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 โดยตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 จะสร้างระบบสถิติแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับระบบสถิติของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลและสถิติแห่งชาติโดยอาศัยฐานข้อมูลของการสำรวจสำมะโนครัวปี 2019 รวมถึงผลการสำรวจในด้านอื่นๆและฐานข้อมูลของกระทรวงและหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทบวงสถิติ จนถึงปี 2025 จะมีการปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ระบบสถิติแห่งชาติและฐานข้อมูลและการจัดทำสถิติแห่งชาติให้เป็นเอกภาพตามที่ได้ระบุในกฎหมายสถิติ โดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ร้อยละ 85 ในการสำรวจด้านเศรษฐกิจในปี 2021 และร้อยละ 90 ในการสำรวจด้านอื่นๆ ปรับปรุงฐานข้อมูลในการทำระเบียบราชการและการสร้างแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับระบบสถิติแห่งชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด