อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม

(VOVworld) – ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง ได้มีการพบปะกับตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิลปินและผู้ที่ได้รับความเคารพในหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยและเขตชายแดนใน 15 จังหวัดเขตเขาในภาคเหนือเวียดนาม

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม - ảnh 1
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 20 เมษายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง ได้มีการพบปะกับตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิลปินและผู้ที่ได้รับความเคารพในหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยและเขตชายแดนใน 15 จังหวัดเขตเขาในภาคเหนือเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการฉลองวันวัฒธรรมชนเผ่าเวียดนาม 19 เมษายน โดยชื่นชมส่วนร่วมของพวกเขาต่อผลสำเร็จของประเทศในหลายปีที่ผ่านมา และกำชับให้กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับงานด้านชนกลุ่มน้อยและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชาติเพื่อปฏิบัติมติต่างๆของพรรคและรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  “ผมมีความปรารถนาว่า กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางจะให้ความสนใจ สนับสนุนและช่วยเหลือจังหวัดชายแดนและเขตเขามากขึ้น ผมขอเรียกร้องให้ทางการจังหวัดชายแดนเขตภาคเหนือเน้นการบริหารและชี้นำด้วยความตั้งใจอย่างสูงเพื่อลดช่องว่างด้านวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ชนชั้นในสังคม เขตตัวเมืองกับเขตชนบท เขตที่ราบกับเขตภูเขาและเขตที่ห่างไกลความเจริญ พวกเราต้องระดมพลังของทั้งระบบการเมืองและประชาชนเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของประชาชาติ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด