อินเดียและสหรัฐให้คำมั่นร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย

(VOVWORLD) -วันที่ 6 กันยายน ในการสนทนา 2+2 ครั้งแรกระหว่างอินเดียและสหรัฐได้เสร็จสิ้นลงโดยการออกแถลงการร่วม

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูงข่าวสารเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย ส่งตัวมือปืนต่างชาติและให้คำมั่นขยายความร่วมมือในฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ เช่น สหประชาชาติ สนับสนุนสนธิสัญญาที่รอบด้านของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ตลอดจนคำมั่นเกี่ยวกับความร่วมมือในปัญหาภูมิภาคและโลกผ่านรูปแบบความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคีและ 4 ฝ่าย ทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินใจเปิดช่องทางติดต่ออย่างปลอดภัยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อธำรงการติดต่อระดับสูงเป็นประจำในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รัฐมนตรีทั้งสองท่านยังเห็นพ้องขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านกลาโหม ผลักดันการประสานงานและความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง ชื่นชมการลงนามอนุสัญญาความมั่นคงและการติดต่อกันหรือ COMCASA ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงระบบป้องกันที่ทันสมัยของสหรัฐ

แถลงการร่วมยังให้คำมั่นขยายความร่วมมือและหารือระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ กับกองทัพเรืออินเดีย รวมทั้งความร่วมมือทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก

สำหรับประเทศอัฟกานิสถาน ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นร่วมต่อการสนับสนุนประเทศอัฟกานิสถานที่สามัคคี มีอธิปไตย ประชาธิปไตย เสถียรภาพ เจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด