อินโดนีเซียจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015

อินโดนีเซียจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ảnh 1
นาย Chairul Tanjung 
(Photo: baomoi.com)
รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015 ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากรัฐบาลส่วนกลางและ ทางการท้องถิ่น รัฐมนตรี นายกเทศมนตรี ผู้สังเกตการณ์ สถานประกอบการและองค์กรประชาสังคม โดยประกาศของนาย Chairul Tanjung ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซียและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ระบุว่า คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งเสนอมาตรการเพื่อช่วยรัฐบาลฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ อีกทั้งใช้โอกาสและผลประโยชน์จากการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเริ่มดำเนินงานในปี 2015./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด