อียูชื่นชมกระบวนการอนุมัติอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอได้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบทางนิตินัย เตรียมมุ่งสู่การลงนามและให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการ

พร้อมกับข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี อีวีเอฟทีเอคือข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ ที่มีลักษณะย้ำถึงสิทธิแรงงาน เพื่อค้ำประกันว่า การค้าเสรีจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้แรงงานและสถานประกอบการได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้เรียกร้องให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องอนุมัติและธำรงสิทธิต่างๆที่ถูกระบุในอนุสัญญาขั้นพื้นฐาน 8 ฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ขณะนี้ เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา 5 ฉบับ และเวียดนามได้จัดทำกระบวนการที่เป็นรูปธรรมต่ออนุสัญญาที่เหลือ 3 ฉบับ ควบคู่กันนั้นคือผลักดันกระบวนการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปในเวียดนาม Bruno Angelet ได้แสดงความเห็นว่า “พวกเราหวังว่า ด้วยระเบียบวาระการประชุมของสภาแห่งชาติในปีหน้า อนุสัญญาสำคัญเหล่านี้จะได้รับการอนุมัติ โดยเฉพาะมาตรฐานสากลต่อเวียดนาม ผมยินดีเพราะในการพบปะระหว่างข้าหลวงใหญ่การค้าอียู Cecilia Malmstrom กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแอง เมื่อเร็วๆนี้ ท่านรัฐมนตรีได้เผยว่า มีความเป็นไปได้สูงในปีหน้า สภาแห่งชาติจะอนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ และปลายปีหน้าจะให้สัตยาบันอนุสัญญาเลขที่ 98 ซึ่งถ้าบรรลุได้ นี่จะคือก้าวเดินที่น่ายินดี”. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด