อียูยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้แก่พลเมืองยูเครน

(VOVworld) - ด้วยเสียงสนับสนุน 524 เสียง เสียงคัดค้าน 75 เสียงและงดออกเสียง 36 เสียง รัฐสภายุโรป หรือ อีพีได้อนุมัติมติยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้แก่พลเมืองยูเครน

อียูยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้แก่พลเมืองยูเครน - ảnh 1
ภาพการประชุมอีพี (Photo: EPA)

(VOVworld) - ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 เมษายน ณ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยเสียงสนับสนุน 524 เสียง เสียงคัดค้าน 75 เสียงและงดออกเสียง 36 เสียง รัฐสภายุโรป หรือ อีพีได้อนุมัติมติยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้แก่พลเมืองยูเครน โดยอนุญาตให้พลเมืองยูเครนที่มีหนังสือเดินทางมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ หรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพำนักในประเทศอียูเพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยวและเยี่ยมญาตภายในเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือ พำนักแต่ไม่ต่อเนื่องภายในเวลา 6 เดือน  แต่สำหรับแรงงานยูเครนที่ไปทำงานในประเทศอียู ก็ต้องขอวีซ่าตามปกติ  ซึ่งมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากได้รับการอนุมัติจาก 28 ประเทศสมาชิกอียู.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด