อาเซียนผลักดันความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน

(VOVWORLD) - อาเซียนจะผลักดันความร่วมมือและแบ่งปันแหล่งพลังเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการขยายการเชื่อมโยง ตลอดจนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
อาเซียนผลักดันความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (vietnamplus) 

นี่คือคำมั่นของบรรดารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยดูแลพลังงานของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้ง 36 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม

ในการประชุม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องเพิ่มโครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 2 เท่า จาก 5,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันขึ้นเป็น 10,800 เมกะวัตต์ภายในปี 2020 และขึ้นเป็น 16,000 เมกะวัตต์หลังปี 2020 พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานกับหุ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้อาเซียนได้รับการค้ำประกันความมั่นคงด้านพลังงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนที่มุ่งสู่การใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นในภูมิภาค

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนาม ดั่งหว่างอาน ได้เผยว่า เวียดนามพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแนวทางและประกาศใช้มติฉบับต่างๆเพื่อผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่ออาเซียนแห่งสีเขียวและใช้พลังงานอัจฉริยะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด