อาเซียนส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(VOVworld)- คณะเลขาธิการอาเซียนและอินโดนีเซียได้จัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ TBI ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน ณ เมืองโบกอร์  จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย 

(VOVworld)- คณะเลขาธิการอาเซียนและอินโดนีเซียได้จัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ TBI ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน ณ เมืองโบกอร์  จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การอุปถัมภ์ของกองทุนการเงินเพื่อการผสมผสาน ญี่ปุ่น - อาเซียน หรือ JAIF  ในการนี้ นาย Wayan Dipta รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและสหกรณ์อินโดนีเซีย ได้เผยว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ SME และ TBI ในประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งขยายการเชื่อมโยงระหว่าง SME และ TBI ในภูมิภาค โดยที่สัมมนาได้เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบ TBI ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนา SME และ TBI ของญี่ปุ่น  รวมทั้งหารือถึงแผนปฏิบัติการของเครือข่าย TBI อาเซียนในอนาคต เช่น โครงการความร่วมมือต่างๆ โครงการสำหรับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา การสร้างฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ TBI อาเซียน เกือบ 30 แห่ง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด