อาเซียนหารือถึงมาตรการส่งเสริมงานด้านระเบียบศุลกากรให้มีความกลมกลืนมากขึ้น

ในการประชุมอธิบดีทบวงศุลกากร 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน ณ ประเทศสิงคโปร์ บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องกันว่า ควรปฏิบัติโครงการศุลกากรอาเซียนแบบ one stop service ต่อไป เพื่อมุ่งสู่การผลักดันกระบวนการอนุมัติข้อตกลงศุลกากรอาเซียนโดยเร็ว

ในการประชุมอธิบดีทบวงศุลกากร 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน ณ ประเทศสิงคโปร์ บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องกันว่า ควรปฏิบัติโครงการศุลกากรอาเซียนแบบ one stop service ต่อไป เพื่อมุ่งสู่การผลักดันกระบวนการอนุมัติข้อตกลงศุลกากรอาเซียนโดยเร็ว รวมทั้งอนุมัติให้ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน หรือ AHTN วาระปี 2013 – 2015  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มทำงานด้านศุลกากร ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากร กลุ่มปฏิบัติงานด้านระเบียบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถด้านศุลกากรและคณะกรรมการดูแลกลไก one stop service ของอาเซียน หรือ ASWSC  ในกรอบการประชุม อธิบดีทบวงศุลกากรประเทศอาเซียน ยังได้เจรจากับตัวแทนจากหน่วยงานศุลกากรของจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและองค์การศุลกากรโลก./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด