อาเซียนหารือเกี่ยวกับปัญหาทางนิตินัยของระเบียบศุลกากรแบบ one stop service

การประชุมครั้งที่ 19 ของกลุ่มปฏิบัติงานทางนิตินัยและระเบียบศุลกากรแบบ one stop service หรือ LWG ได้มีขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว 

วันที่ 14 มิถุนายน การประชุมครั้งที่ 19 ของกลุ่มปฏิบัติงานทางนิตินัยและระเบียบศุลกากรแบบ one stop service หรือ LWG ได้มีขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานศุลกากรของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับระเบียบศุลกากรแบบ one stop service ของอาเซียน โดยเฉพาะการปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าอาเซียน หรือ ATIGA เป็นการนำร่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปลายปีนี้ หรือ ต้นปีหน้า  โดยบรรดาผู้แทนมีความเห็นว่า อาเซียนควรมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศสมาชิก การเห็นพ้องกันในแผนปฏิบัติการบริการ one stop service  ของอาเซียนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือเพื่อเตรียมให้แก่การสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015  ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและบรูไนได้เปิดบริการ one stop service ในขณะที่บางประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ในขั้นเตรียมการเท่านั้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด