อาเซียนและ10 ประเทศคู่เจรจาอนุมัติแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+1กับ10 ประเทศคู่เจรจา 
อาเซียนและ10 ประเทศคู่เจรจาอนุมัติแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนา - ảnh 1 ภาพการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง (Photo: EPA)

ที่ประชุมได้ทบทวนผลความร่วมมือในปี 2017 อนุมัติแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเชือ่มโยงเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการภัยธรรมชาติ การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนและการศึกษา เป็นต้น สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก บรรดารัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ รวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาทะเลตะวันออก ปัญหาการก่อการร้าย ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งยํ้าถึงความจำเป็นของการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสนใจร่วมกัน ตลอดจนยืนยันถึงการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนยํ้าถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล อนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ผลักดันการปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและชื่นชมอาเซียนและจีนที่อนุมัติกรอบร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี

ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมอย่างเข้มแข็งและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาต่างๆที่ได้รับการหารือในที่ประชุม นาย ฝ่ามบิ่งมิงได้เสนอมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของการส่งเสริมจุดแข็งของประเทศต่างๆและเน้นด้านที่อาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เช่น การเชื่อมโยงเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา การยกระดับทักษะการรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือ การควบคุมภัยธรรมชาติ การป้องกันและรับมือกับปัญหาโรคระบาด ตลอดจนแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในทะเลตะวันออกในปัจจุบันและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนอาเซียนและมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด