อาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการผลักดันการจัดทำซีโอซีในทะเลตะวันออก

8 มกราคม 2560 - 17:39:48

อาเซยนใหความสนใจเปนอนดบตนๆตอการผลกดนการจดทำซโอซในทะเลตะวนออก hinh 0
นาย เลเลืองมิงห์ เลขาธิการอาเซียน (vietnamplus)

(VOVworld) – นาย เลเลืองมิงห์ เลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า อาเซียนพร้อมที่จะผลักดันกระบวนการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีที่มีความผูกมัดทางนิตินัยกับจีน ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นที่ได้รับการเผยแพร่ในวันที่ 8 มกราคม นาย เลเลืองมิงห์ได้ย้ำว่า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนชื่นชมข้อเสนอเมื่อปีที่แล้วของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวังอี้ เกี่ยวกับการผลักดันการทาบทามความคิดเห็นว่าด้วยปัญหาซีโอซี รวมทั้งการพัฒนากรอบซีโอซีก่อนกลางปี 2017 อาเซียนและจีนได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการทาบทามนี้เพื่อตอบสนองเส้นตาย โดยเฉพาะอาเซียนพร้อมที่จะผลักดันการจัดทำซีโอซีเร็วกว่าผ่านการยื่นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมของร่างระเบียบการนี้ เลขาธิการอาเซียน เลเลืองมิงห์ ได้ยืนยันว่า ถึงแม้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบางปัญหา รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก แต่อาเซียนจะยืนหยัดหลัการทาบทามความคิดเห็นและความเป็นเอกฉันท์ในระเบียบการออกคำตัดสินใจของอาเซียน.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม