อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ

20 มีนาคม 2560 - 14:12:47

อำนวยความสะดวกใหนกศกษาจดประกายความคดแหงธรกจสตารทอพ hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นาย หว่างจุงหาย เลขาธิการพรรคสาขาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยได้เป็นประธานในการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหัวข้อ “เยาวชนกรุงฮานอยกับการศึกษา งานทำและธุรกิจสตาร์ทอัพ” โดยได้รับฟังความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น เช่น คุณภาพการฝึกอบรม การหางานทำหลังจบจากมหาวิทยาลัย นโยบายต่างๆที่ดึงดูดแหล่งบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ การสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและการพยากรณ์แหล่งบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศ  ส่วนนาย หว่างจุงหายได้ยืนยันว่า ปัญหาการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นความท้าทายต่อทุกประเทศและสถานประกอบการทุกแห่ง ดังนั้น กรุงฮานอยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเยาวชน เช่น การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างหอพักและสวนสาธารณะให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม