อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนพัฒนา

(VOVworld) – ร่างกฎหมายสื่อมวลชนฉบับแก้ไขมี 6 บรรพและ 62 มาตรา ซึ่งสามารถระบุปัญหาขั้นพื้นฐานและจำเป็นในการปฏิบัติสื่อมวลชนเกือบสมบูรณ์แล้ว

อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนพัฒนา - ảnh 1
การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 21 มีนาคม ในการอภิปรายร่างกฎหมายสื่อมวลชนฉบับแก้ไข สมาชิกรัฐสภาได้ชื่นชมการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้บนเจตนารมณ์คือยกย่องบทบาทของสื่อมวลชน โดยร่างกฎหมายมี 6 บรรพและ 62 มาตรา ซึ่งสามารถระบุปัญหาขั้นพื้นฐานและจำเป็นในการปฏิบัติสื่อมวลชนเกือบสมบูรณ์แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รัฐต้องมีนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษให้แก่การประกอบอาชีพสื่อ ค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน เสนอให้พิจารณาเพิ่มการกระทำที่กีดขวางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน เช่น ไม่จัดสรรค์ข้อมูลข่าวสาร จัดสรรค์ข้อมูลที่ผิดพลาด สำนักงานมีหน้าที่ตอบปัญหาที่สื่อเสนอ เพื่อพัฒนาบทบาทการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน นายหวิ่งวันติ๊ง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดเตี่ยนยางเผยว่า “ผมขอเสนอให้คณะกรรมการร่างกฎหมายเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงโทษองค์การและบุคคลที่กีดขวางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนหรือหลีกเลี่ยงไม่จัดสรรค์ข้อมูลข่าวสารหรือจัดสรรค์ข้อมูลที่ผิดพลาดให้แก่สื่อมวลชนตามกฎหมาย พร้อมทั้งพิจารณาการฟ้องร้องทางอาญาต่อกรณีที่ทารุณกรรม ไล่สังหารผู้สื่อข่าวในขณะที่ปฏิบัติงานเพื่อสร้างพื้นฐานทางนิตินัยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้สื่อข่าวเพื่อมีส่วนร่วมต่อการค้นพบและเผยแพร่กรณีที่ผิดพลาดในสังคมและพัฒนาบทบาทการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนมากขึ้น”
นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาบางคนได้เสนอว่า รัฐจะอำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนพัฒนามากขึ้นผ่านกลไกประกอบอาชีพสื่อด้วยการหาเงินทุนอย่างคล่องตัว โดยมีข้อกำหนดที่เปิดเผยเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจเชิงตลาด เช่น อนุญาติให้ออกข่าวบนเครื่อข่าย wireless Bluetooth หรือเชื่อมโยงกับสำนักงานสื่อสารมวลชนเพื่อทำการโฆษณาและพิมพ์จำหน่าย พร้อมทั้งระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนภาครัฐต่อการก่อตั้งและยุบองค์การสื่อมวลชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด