อำนวยเงื่อนไขการดำรงชีพที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัวและบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายนโยบาย

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่5กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติของจังหวัดนามดิงห์ในโอกาสมาเยือนกรุงฮานอย 

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันว่าพรรคและรัฐได้จารึกส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่และได้มีนโยบายพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในเป้าหมายนโยบายเช่นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือด้านสวัสดีการสังคม การประกันสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจนได้ชื่นชมความพยายามของทางการท้องถิ่นในการดูแลใส่ใจการปฏิบัตินโยบายต่างๆสำหรับผู้ที่อยู่ในเป้าหมายนโยบายอย่างดีซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นเกียรติประวัติดื่มน้ำต้องนึกถึงแหล่งที่มาของน้ำของประชาชาติเวียดนาม 

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความคาดหวังว่าบรรดาผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติจะส่งเสริมเกียรติประวัติและจิตใจแห่งนักคอมมิวนิสต์เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังปฏิบัติตาม มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ทางการท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โปร่งใสและมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด