เขตตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติมติงานด้านโปรเตสแต๊นต์เป็นอย่างดี

(VOVworld) – แนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านโปรเตสแต๊นต์เดินถูกทิศทางและทันการณ์ 

เขตตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติมติงานด้านโปรเตสแต๊นต์เป็นอย่างดี - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว (Photo Internet)

(VOVworld) – วันที่ 24 กรกฎาคม ณ นครเอียนบ๊าย คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลจัดการประชุมสรุป 10 ปีการปฏิบัติมติของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานด้านโปรเตสแต๊นต์ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 ได้ยืนยันว่า แนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านโปรเตสแต๊นต์เดินถูกทิศทางและทันการณ์ ผู้ที่นับถือศาสนามีความมั่นใจในการทำงานและเข้าร่วมการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาและผู้ที่ไม่นับถือศาสนาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า ในเวลาข้างหน้า ต้องปฏิบัติหน้าที่การรณรงค์ประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ รับผู้นับถือศาสนาเป็นสมาชิกพรรค โดยเฉพาะชาวม้งที่นับถือศาสนาโปรเตสแต๊นต์ ควบคู่กันนั้น ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่ดำเนินแผนกุศโลบายและการกระทำที่ใช้ศาสนาเพื่อยุยงส่งเสริมและแบ่งแยกชนในชาติ แก้ไขปัญหางานทำและความยากจน ยกระดับความรู้ให้แก่ชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาโปรเตสแต๊นต์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด