เขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขาในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนได้รับความสนใจและลงทุนจากรัฐต่อไป

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 22 มิถุนายน ณ เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลัก คณะกรรมการชาติพันธุ์ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนใน 6 เดือนแรกของปี 2018 
เขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขาในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนได้รับความสนใจและลงทุนจากรัฐต่อไป - ảnh 1การให้การช่วยเหลือข้าวให้แก่คนจนในจังหวัดดั๊กลัก (vietnamplus) 

นาย นงก๊วกต๊วน รัฐมนตรีช่วยและรองหัวหน้าคณะกรรมการชาติพันธุ์ได้เสนอให้จังหวัดต่างๆในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนเฝ้าติดตามสถานการณ์ในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขาในภูมิภาคในด้านชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมเพื่อให้คำปรึกษาแก่จังหวัด คณะกรรมการชาติพันธุ์ได้มีมาตรการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าให้ดีขึ้นอย่างทันการณ์

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เสนอให้รัฐบาลยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติประกาศใช้กฎหมายให้การช่วยเหลือการพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา กระทรวงและหน่วยงานควรมีเอกสารแนะนำให้ท้องถิ่นต่างๆสอดแทรกแหล่งเงินทุนปฏิบัติโครงการ นโยบายลงทุนในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขาเพื่อเน้นการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด