เงินโอดีเอของรัฐบาลออสเตรียมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตที่ยากจนของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เงินโอดีเอของรัฐบาลออสเตรียมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตที่ยากจนของเวียดนาม นี่คือคำยืนยันของท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐนตรีเวียดนามในการให้การต้อนรับนาย Thomas Loidl เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำเวียดนามที่เข้าอำลาในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในเวียดนามเมื่อวันที่ 7 กันยายน

ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้ประเมินว่า ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับออสเตรียในเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในหลายด้าน ซึ่งเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้าน ทั้ง 2 ฝ่ายควรขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ปี 2017 คือปีที่ทั้ง 2 ประเทศรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ดังนั้น นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามและออสเตรียประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อฉลองเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเผยว่า ศักยภาพความร่วมมือด้านการค้าของทั้ง 2 ประเทศมีสูงมากและแสดงความประสงค์ว่า ออสเตรียจะส่งเสริมการลงนามและอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียูเพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ให้แก่สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ  ส่วน นาย Thomas Loidl ได้เผยว่า หนึ่งในประเด็นที่รัฐบาลออสเตรียให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับเวียดนาม สถานประกอบการออสเตรียหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะร่วมมือและลงทุนระยะยาวในเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข สำหรับวงเงินช่วยเหลือโอดีเอ รัฐบาลออสเตรียจะสงวนเงินโอดีเอให้แก่เวียดนามต่อไปและสนับสนุนเวียดนามปฏิบัติโครงการต่างๆที่ใช้เงินโอดีเออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด