เจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดีและเป็นตัวอย่างดีเด่น

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 1 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมยกย่องสดุดีตัวอย่างดีเด่น 70 คนของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับเนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ โดยมีผู้นำของพรรค รัฐและสมาชิกของแนวร่วมปิตุภูมิเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ ได้แสดงความประสงค์ว่า เจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิแต่ละคนจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนทุกชั้นชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของพรรค นโยบายของรัฐ เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี ระดมกองกำลังทุกแหล่งและเป็นองค์กรให้ประชาชนแสดงความปรารถนาต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด