เชื่อมโยงนครอัจฉริยะ-มาตรการให้แต่ตัวเมืองในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 4 กันยายน ณ นครเกิ่นเทอ มหาวิทยาลัย Salford ประเทศอังกฤษได้ประสานกับสถาบันวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสถาบัน DRAGON-Mekong และมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงนครอัฉจริยะ-มาตรการเพื่อแก้ไขความท้าทายในปัจจุบันของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง” ตามโครงการเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์ในกรอบกองทุน Newton
เชื่อมโยงนครอัจฉริยะ-มาตรการให้แต่ตัวเมืองในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1ภาพการสัมมนา (vietnamplus) 

ในการสัมมนา บรรดาผู้แทนได้เน้นถึงข้อคิดริเริ่มของนครอัจฉริยะ  เพื่อเสนอมาตรการที่มีประสิทธิภาพต่อความท้าทายดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและสถานประกอบการเวียดนามกับอังกฤษ เน้นปรับปรุงด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของเขตตัวเมือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด