เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเชิงพาณิชย์ผ่านการประชุมระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์จะจัดการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง 3 นัดเพื่อผลักดันกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงพาณิชย์กับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของนคร
เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเชิงพาณิชย์ผ่านการประชุมระหว่างประเทศ - ảnh 1 รองศาสตราจารย์ ดร. เลหว่ายก๊วก หัวหน้าคณะกรรมการบริหาร SHTP แนะนเกียวกับการประชุม (VGP) 

โดยนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของนครโฮจิมินห์จะจัดการประชุมระหว่างประเทศ 3 นัดในการวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ การออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค หรือ เมมส์(MEMS) หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเชื่อมโยง ผลักกดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยกับสถานประกอบการในด้านการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามแนวโน้มของโลก

ในกรอบของการประชุมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการประชุมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนและวัสดุใหม่ในวันที่ 31 สิงหาคม ฟอรั่มระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคภายใต้หัวข้อ “เกาะติดแนวโน้มหล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์”ในวันที่ 28 กันยายน การประชุมระหว่างประเทศประจำปีของนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของนครปี 2018 ภายใต้หัวข้อ “หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์” ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายนนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด