เด็กออทิสติกต้องการโอกาสปรับตัวเข้ากับชุมชนและแนะแนวอาชีพ

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสวันออทิสติกโลก 2 เมษายน เช้าวันที่ 2 เมษายน ณ กรุงฮานอยได้มีการจัดงาน “อ้อมกอดแห่งความรัก” ครั้งที่ 3

เด็กออทิสติกต้องการโอกาสปรับตัวเข้ากับชุมชนและแนะแนวอาชีพ - ảnh 1
เด็กออทิสติกต้องการโอกาสปรับตัวเข้ากับชุมชนและแนะแนวอาชีพ

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสวันออทิสติกโลก 2 เมษายน เช้าวันที่ 2 เมษายน ณ กรุงฮานอยได้มีการจัดงาน “อ้อมกอดแห่งความรัก” ครั้งที่ 3 โดยมีการเข้าร่วมของเด็กออทิสติกนับร้อยคนจากโรงเรียนพิเศษ 21 แห่งในกรุงฮานอยและจังหวัดต่างๆ เช่น กว๋างนิงห์ เตวียนกวาง ไฮฟอง ฮึงเอียน บั๊กนิงห์ นิงบิ่งห์และเหงะอาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเวทีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคให้แก่เด็กออทิสติกเพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และยกระดับความรู้ของสังคมเกี่ยวกับโรคออทิสติก เรียกร้องการดูแลเอาใจใส่ของทั้งสังคมต่อเด็กออทิสติก ซึ่งในงาน เด็กได้เข้าร่วมการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ การตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาของเด็ก

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่กรุงฮานอยได้มีการจัดการสนทนา “ ออทิสติก – ปัญหา – ความต้องการและมาตรการแก้ไข” โดยกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมประสานงานกับเครือข่ายออทิสติกเวียดนาม ในการนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเผยว่า ในเวียดนาม การแนะแนวอาชีพให้แก่เด็กออทิสติกมีน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่จัดโดยผู้ปกครอง จึงต้องการมีนโยบายสนับสนุนเงินเดือนให้แก่ผู้สอนอาชีพให้แก่เด็กออทิสติกและส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของคนออทิสติก รัฐบาลต้องเรียกร้องให้สถานประกอบการรับแรงงานที่เป็นคนพิการโดยเฉพาะคนออทิสติกในอัตราที่บังคับเพื่อช่วยให้พวกเขามีอาชีพที่เหมาะสมและมีโอกาสปรับตัวเข้ากับชุมชน นางดั๋งหวิ่งมาย ประธานสหพันธ์คนพิการเวียดนามเผยว่า จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆจะเข้าใจความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติกมากขึ้นเพื่อเสนอนโยบายที่สอดคล้องต่างๆ

“สิ่งแรกที่พวกเราขอเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามคือ ควรระบุโรคออทิสติกเป็นประเภทหนึ่งในกฎหมายคนพิการเพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกมีโอกาสได้รับสิทธิการเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและงานทำ”

ในเช้าวันที่ 2 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยโตนดึ๊กทั้งที่นครโฮจิมินห์ เครือข่ายเกี่ยวกับคนออทิสติกเวียดนามได้จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อยกระดับความรู้ของสังคมเกี่ยวกับโรคนี้ โดยเฉพาะในรายการ “ ครอบครัวเวียดนามเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคออทิสติก” ได้ดึงดูดความสนใจของครอบครัวเด็กออทิสติกกว่า 300 ครอบครัวเข้าร่วม.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด